MELINS NYHETER. Blogg

Trumpet

FAKE NEWS

Den nye amerikanske presidenten har basunerat ut, ja eller vi kanske snarare kan säga trumpetat ut, sitt krig mot medierna. Det innefattar, även om han inte uttryckligen sagt det, såklart också Melins Nyheter. MN,...

Ett nytt år med nya möjligheter

Vad innebär ett nytt år egentligen? Nya siffror att hålla ordning på, en ny start och ett avslut av det gamla. MN:s redaktion har som sig bör spått i kulan och sett några intressanta tendenser....

Världstapirens dag

  Idag den 27 april firas Världstapirens dag runtom vår jord. Med sina tretåiga extremiteter, sin 5-13 cm långa svans och en livslängd på upp till 31 år är tapiren det närmaste man kan...

Minusräntan gör den fattige lycklig

Riksbankens sänkning av reporäntan till ett negativt tal fick många att sätta kaffet i vrångstrupen. För hur negativt är en sänkning när den passerat botten, blir det rent matematiskt en antisänkning och ett positivt tal,...

Purple Haze

När nu chocken hunnit lägga sig efter det inställda nyvalet är det dags att ta tempen på det politiska läget. Eller rättare sagt, få den att bekänna färg. Vi trodde först att den politiska...

Jultradition är hotad

En av våra vanligaste jultraditioner, den animerade timmen klockan 15.00, är hotad. Det har nämligen visat sig att ond bråd död är vanligare hos våra animerade karaktärer än i verklig fiktion. Undersökningen som är...

Den ryska björnen

Efter de påstådda ubåtskränkningarna har vi  gått till djupet med frågan tillsammans med överbefälhavare Sverker Göranson. – Den ryska björnen sover ännu lugnt i vår skärgård, säger ÖB. – Men den kan vara farlig, även...

Nobels alternativt nativa pris

Ända sedan uroxens dagar har man letat olika färger hos nötkreaturen. Från början gick de framavlade djuren endast i gröna och röda nyanser, det var i och med upptäckten av den blå tonen hos den numera bortglömda varianten...

Damen och hermelinen

Forskarna är förbryllade sedan det framkommit att Leonardo da Vinci inte alls hade med någon hermelin i den ursprungliga målningen av ”Damen och hermelinen”. Det är den franska forskaren Pascal Cotte som tidigare har upptäckt Mona...

Driver dagg faller regn

  Så här i melodifestivalens slutspurt kan det vara på sin plats för lite melodiska tillbakablickar. Vi minns väl alla den stora slagdängan “Driver dagg faller regn”, som framfördes av Andreas Lundstedt i melodifestivalen...