Älskar, älskar inte…

alskar-alskar-inte

Chrysanthemun Leucanthemum vulgare. Foto: Hans Melin

Skånes landskapsblomma, prästkragen (Chrysanthemun Leucanthemum vulgare), har varit ett populärt hjälpmedel för att lösa kärlekens mysterium. Växten har använts för att besvara frågan om en viss person älskar en eller inte. Man drar bort de vita kantblommorna en efter en och säger: älskar, älskar inte, älskar, älskar inte…

Nu har dock en noggrann tvärvetenskaplig studie vid Uppsala universitet, där den biologiska fakulteten samarbetat med den matematiska, kommit fram till att detta i cirka 3 fall av 10 ger fel resultat i frågan om känslomässiga band mellan människor. Studien utfördes på 3400 slumpmässigt utvalda testpersoner där hälften först fick välja en presumtiv partner och
sedan dra blombladen.

Troligtvis har en hel del historiska par bildats på grund av denna felmarginal, säger Pi Sinusson från den matematiska fakulteten. Vidare berättar hon om par som Staffan & Bengt, Simson & Delila och Henrik VII:s tronföljare Arthur & Katarina av Aragonien. Dessa omöjliga par skulle egentligen aldrig ha träffats.

Säga vad man vill om prästkragen, men när man tänker på hur den väglett alla villrådiga människor, fattiga som rika, under historiens gång kan man inget annat än förundras.

Du gillar kanske också...