Ett nötdjurs betraktelser

ett-notdjurs-betraktelser

Ett oförstående ungdjur. Foto: Jonas Melin

Nötkreatur över världen utsätts ofta för nedvärderande behandling. I Pamplona ägnar man sig åt tjurrusning, över hela Spanien fäktas samma kreatur med människor, i Indien är kossor anställda som farthinder och i Sverige välter man kor.

Just kring midsommar ökar intresset för denna äldsta av svenska nationalsporter. Men hur upplevs detta av de idisslande nötkreaturen?

Tyvärr fick vi på redaktionen inget svar på frågan när vi genomförde ett antal djupintervjuer. Det visade sig att urvalsgruppen bestod av ungtjurar, och de saknade erfarenhet av denna omilda behandling. Finns det några av MN:s läsare som känner till svaret kanske ni kan upplysa oss om det under Fria ord.

Du gillar kanske också...