Maskregn år 1799

maskregn-ar-1799

Ett stycke snö fritt från mask. Foto: Jonas Melin

”Den 11 Februari 1799 ådrog sig ett maskregn, som då inträffade i Rheingau och der varseblefs på många ställen, så stor uppmärksamhet, att vittnesberättelser om detsamma togos in i kantonrättens protokoll i Stromberg, och flere personer påstodo sig hafva sett huru maskarna regnade ned.” står det att läsa i Nordisk Familjebok från 1886. Även om nyheten har några år på nacken så sammanfaller den datummässigt väl med den senaste tidens snöfall.

Detta sammanträffande fick redaktör Melin att sadla om till vidskeplig biolog, för vem har inte glömt mors förmaningar att inte äta mask, förlåt snö. Tyvärr fann redaktören inte det han sökte, och tur var väl det, för uppslagsverket förklarar att ”Denna underliga naturtilldragelse gaf vidskepelsen anledning till de ängsligaste spådomar om stundande pest, hungersnöd och krig med alla dess fasor.”

För den som hittat snömaskar, eller bara vill veta vad mamma menade, kan söka svar i Nordisk Familjeboks artikel om Maskregn.

Du gillar kanske också...