MN skapar kryptogamvaluta

Kryptogamvalutan i sin naturliga blockmiljö. Foto: Jonas Melin

Bitcoin i alla ära, men vem förstår sig egentligen på dagens kryptovalutor? De bygger på digitala antagningar i långa kedjor av sammanhängande block. MN har därför valt att lansera en alternativ kryptovaluta som bygger på osammanhängande block av organisk karaktär klädda med kryptogamer.

Den nya kryptogamvalutan behåller sitt värde så länge kryptogamerna växer på blocken. Därmed är de skyddade mot alla former av exploatering och förändring – en liten justering av livsmiljön och kryptogamen ger upp för gott. Det är en valuta som man varken kan spara digitalt eller använda som betalningsmedel. Syftet med valutan är ett stycke orörd natur, något som många värderar högt idag och som troligtvis ökar i värde i takt med att kryptovalutornas fysiska närvaro uppenbaras som alltmer obefintlig.

Hur förräntar sig då den nya valutan, undrar säkert vän av ordning. Där behöver ni inte vara oroliga, är vårt svar. En av de vanligaste kryptogamerna, stensötan, kan nämligen skicka sina sporer med vinden. Med andra ord är valutan framtidssäkrad även om det blåser kallt i världsekonomin.

Du gillar kanske också...